Med omdragning har banan 18,7km nu blivit förkortad till 18,3km