11,1 km

Om loppet: En 11,1 km lång bana där ungefär en tredjedel är förlagd till motionsslingan i Härskogen och med merparten i mer teknisk terräng i skogarna öster och söder om Stora Härsjön.

Start: Klockan 12:30 vid Härskogens friluftsanläggning
Vätskekontroller: 2 stationer längs banan samt vid målgång
Klasser: Män/Kvinnor – Född 2000 eller tidigare
Max antal deltagare: 125 st

KMZ-fil för Kartprogram och bilder över banan: Ladda ner!

banstrackningar